ขอบเขตงานรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการด้านการสร้าง การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้า

เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน

ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งที่ลูกค้าต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก คือต้นทุนการก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน เรามีบริการ Value Engineering (VE) ที่ดำเนินการโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แบบรูป รายละเอียดงานและนำมาประเมินแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อการลดต้นทุนการก่อสร้าง (Cost Control) แก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้สร้างระบบปฏิบัติการภายในองค์กร โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีและการเงิน (Account & Finance Control) และส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control)โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย คุณสมบัติในการทำงาน คุณภาพ และรูปลักษณ์ที่ลูกค้าต้องการ