เป้าหมายองค์กร

เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย

สโลแกน

ตรงตามมาตรฐาน ทำงานตามเวลา พัฒนาสู่ความยังยืน

ความสำเร็จของโครงการ

เราให้บริการหลังการขายเพื่อดูแล และให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน

ประวัติ

บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มดำเนินการธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างมั่นคง กับทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆระบบขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ดีในทุกๆด้าน

พันธกิจ

1. สร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา

2. พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสากล

3. ทำงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการด้านการสร้าง การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้า

เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน

ผลงานที่ผ่านมา


ดูผลงาน

ก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล 2 ชั้น

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ดูผลงาน

โครงการ สิริเบญมาศ

งานก่อสร้างโครงการ อาคารพาณิชย์

ดูผลงาน

โครงการ หนองหญ้างาม

งานก่อสร้างโครงการ อาคารพาณิชย์

ดูผลงาน

โครงการ นาราสิริ

งานก่อสร้างโครงการ อาคารพาณิชย์

ดูผลงาน

BB PLACE 3 อพาร์เมนท์

งานก่อสร้าง อพาร์เมนท์ คอนโด

ดูผลงาน

BB PLACE 2 อพาร์เมนท์

งานก่อสร้าง อพาร์เมนท์ คอนโด

ดูผลงาน

THE LOFT CONDO

งานก่อสร้าง อพาร์เมนท์ คอนโด

ดูผลงาน

BB PLACE อพาร์เมนท์

งานก่อสร้าง อพาร์เมนท์ คอนโด

ดูผลงาน

โรงแรมกรีนวิลลากูน่า

งานก่อสร้าง อพาร์เมนท์ คอนโด