Portfolio Description

รายละเอียดผลงาน

ประเภท: BB PLACE 3 อพาร์เมนท์

ขนาด: อาคาร ค.ส.ล สูง 4 ชั้น

สถานที่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลูกค้า: บริษัท บีบี เพลส แกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด