Portfolio Description

รายละเอียดผลงาน

ประเภท: โครงการ หนองหญ้างาม อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

จำนวน: 7 คูหา

สถานที่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลูกค้า: โครงการหนองหญ้างาม